Projekt badawczo-rozwojowy realizowany z funduszy UE


Obiekt: Układ Automatycznej Regulacji UR-482 dla eksperymentalnej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu

Zakres prac:

 • opracowanie koncepcji UAR dla turbiny eksperymentalnej UR-482
 • opracowanie dokumentacji wykonawczej UAR oraz listy komponentów współpracujących z UAR montowanych w turbinie
 • wykonanie i uruchomienie UAR
 • oprogramowanie PLC oraz panelu operatorskiego
 • nadzór nad badaniami turbiny
 • zebranie danych pomiarowych oraz pomoc w analizie wyników

Cechy systemu UAR:

 • nadążna regulacja kąta natarcia łopat względem kierunku wiatru
 • samoczynne wyłączenie (przejście w położenie spoczynkowe) turbiny powyżej krytycznej prędkości wiatru
 • lokalny lub zdalny (poprzez sieć Internet) panel obsługi z możliwością odczytu parametrów w trybie rzeczywistym oraz diagnostyki urządzenia
 • samoczynny system rejestracji wybranych parametrów w funkcji podstawy czasu próbkowania, rejestracja do pliku TXT z dostępem poprzez FTP
 • serwis zdalny za pomocą sieci Internet

Zdjęcia z realizacji prac: